Mengapa SimDif lambat di telefon saya?

Tanyakan soalan anda: