ฉันจะย้ายแท็บบล็อกหรือเพจขึ้นหรือลงใน SimDif ได้อย่างไร

ถามคำถามของคุณ: