ทำไม โดเมนเนมไม่สามารถใช้งานได้ เข้าดูไม่ได้

ถามคำถามของคุณ: