ฉันจะจัดรูปแบบข้อความที่คัดลอกวางใน SimDif ได้อย่างไร

ถามคำถามของคุณ: