ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ:

ਸਾਰੇ FAQ ਵੇਖੋ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਮੈਂ ਖੋਜ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂ?

Google

'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਔਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਇੰਜਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ?

SimDif ਦੇ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੋਜ ਇੰਜਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਹੇਠਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਟਨ ਮਿੰਨੀ ਗਾਈਡਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਮਦਦ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕ ਅਤੇ Google ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।

SEO 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵੇਖੋ:

ਵੈੱਬ ਲਈ ਲਿਖੋ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੀਵਰਡਸ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਾਂ?

SimDif ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਸਹੀ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਾਂ?

ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਸਹੀ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਂ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ.

ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸਪੈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਵਰਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮਪੇਜ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਵਰਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ simple-website-builder.com ਜਾਂ vegan-pizza-oakland.com

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਗੇ.

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਟਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂ?

ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਭੇਜੋਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਵੀਕੇ, ਲਿੰਕਡਇਨ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਇਹ ਬਟਨ ਸਿਰਫ ਸਿਮਡੀਫ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.

ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਟਨ ਜੋੜਨ ਲਈ “ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ”, ਫਿਰ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼” ਤੇ ਜਾਓ. ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਟਨ" ਵੇਖੋਗੇ.